Zamolba za financijsku pomoć pri gradnji Pastoralnog centra u Splitu-Vidovac

Poštovani,
Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa, na području Splitsko-makarske nadbiskupije prisutna je od 1975. godine, a od 1976. upravlja župom sv. Mihovila Ark. na Kamenu. Mukotrpnim zalaganjem naše subraće i svih vjernika uspjeli smo temeljito obnoviti župnu crkvu na Kamenu i pored nje sagraditi sakristiju i dvoranu za vjeronaučne i druge susrete.
Prostori kojima se danas koristi župa na Kamenu, nedostatni su i potrebno je što hitnije sagraditi nove. Postojeća crkva sv. Mihovila izgrađena je kada je naselje Kamen brojalo 80 duša, a danas ih ima oko 4000 i stalno je u porastu.
Mi karmelićani, za koju godinu, slavimo šesdesetu godišnjicu našeg dolaska u zagrebačko svetište i župu Remete, koje nam je povjerio na upravljanje bl. Alojzije Stepinac. Broj naše subraće raste sukladno godinama naše prisutnosti u Hrvatskoj, a uz to u formaciji imamo 25 mladića za koje nemamo adekvatan smještan.
Hrvatska karmelska provincija sv. Oca Josipa je posljednjih godina uložila mnogo u duhovnu i znanstvenu izgradnju svojih članova. Gotovo polovica naše subraće posvetila se, vrlo uspješno, postdiplomskom studiju te su priznati i traženi stručnjaci kako u Hrvatskoj tako i širom svijeta. Uz navedeno, naša Provincija se proširila iz Sombora na Remete, Split, Krk, Buško jezero, Sofiju, Graz i Rim te je u stalnoj potrebi za novim životnim prostorima poradi mnogih duhovnih zvanja. Međutim, pastoralno osoblje u župi Kamen je u podstanarstvu već 8 godina, a iznajmljeni su i prostori za pastoralno djelovanje.
U realizaciji projekta Pastoralnog centra na Vidovcu, kojeg smo započeli davne 1975. godine, vidimo ujedno i realizaciju neophodno potrebnih prostora za nesmetano odvijanje aktivnosti u župnom pastoralu, duhovnoj, kulturnoj, znastvenoj i rekreativnoj izgradnji kako župljana tako i svih koji nam dolaze.
Stoga Vas molimo da projekt izgradnje Pastoralnog centra sufinancirate u granicama svojih mogućnosti, a sredstva doznačite na

Karmelićani – Samostan Gospe od Karmela
Mirni put 11, 21 000 Split, Croatia
SWIFT adresa: ZABAHR2X
IBAN: HR1023600001101868392

S poštovanjem i zahvalnošću
o. Branko Zebić karmelićanin


P.S. Zahvaljujemo studiju Aheropita d.o.o. za donaciju ovog videozapisa


 

Request for financial assistance in the construction of the Pastoral Center in Split – Croatia

Dear Sirs,
The Croatian Carmelite Province of St. Father Joseph has been present in the area of Split-Makarska Archdiocese since 1975, and since 1976 it manages the parish of St. Michael Archangel in Kamen. With the joint efforts of our fellow brothers we were able to thoroughly restore the parish church in Kamen, as well as to build the sacristy and the hall for religious education and other meetings right next to it.
However, the chambers used by the parish in Kamen today are insufficient, and new ones need to be built as soon as possible. The existing church of St. Michael was built when the locality Kamen had 80 dwellers, and today the count is up to 4000 and is steadily growing.
We Carmelites will in a couple of years celebrate the sixtieth anniversary of our arrival in Zagreb-Remete sanctuary, which was entrusted to us by the will of Bl. Alojzije Stepinac. Our fellowship grows with every passing year of our presence in Croatia, and we also have 25 young men in the formation for whom we do not have adequate housing.
The Croatian Carmelite Province of St. Father Joseph has in recent years invested a lot in the spiritual and scientific development of its members. Almost half of our brothers have dedicated themselves – very successfully – to postgraduate studies, and are recognized and sought-after experts both in Croatia and the world. Other than what has already been stated, our Province has spread from Sombor to Zagreb-Remete, Split, Zadar, Lake Busko, Sofia, Graz and Rome; and is in constant need of new living spaces because of the many spiritual vocationes. However, the pastoral staff of the parish Kamen has been living in rented rooms for 8 years already, which also includes the rooms for pastoral work.
We started the implementation of the project Pastoral Center in Vidovac-Split back in 1975 with the goal to obtain the necessary space for smooth practice in parish pastoral in order to help the spiritual, cultural, scientific and recreational development and growth of parishioners and all those who come to visit us.
So please help co-finance the project of construction of the Pastoral Center with any means at your disposal, and kindly allocate these funds to the

Karmelićani – Samostan Gospe od Karmela
Mirni put 11, 21 000 Split, Croatia
SWIFT adresa: ZABAHR2X
IBAN: HR1023600001101868392

May your stone also be a part of this Center. Please help to have it built.
With respect and gratitude
Fr. Branko Zebić carmelite


P.S. Video is produced as a donation of Aheropita d.o.o. video and sound studio.